PDA

Просмотр полной версии : Yoshio Kimura


 1. Yoshio Kimura & Victor Orchestra - Guitar Ga Utau Saishin Yusen Hit Best 16 (1979) (320 kbps)
 2. Yoshio Kimura & New Sun Pops Orchestra - New Mood Music - Guitar Mood 2 (1976)
 3. Yoshio Kimura - Wakai Saundo (Young Sound) (1965) (192 kbps)
 4. Yoshio Kimura - Audiophile Selections Vol.2 (1996) (320 kbps)
 5. Yoshio Kimura, Shungo Savada, Shoji Yokouchi - Guitar Music Complete Album 2LP (1969) (320 kbps)
 6. Hidehiko Matsumoto & Yoshio Kimura - Festival of Enka (1969) (320 kbps)
 7. Yoshio Kimura - Audiophile Selections Volume 1 (2012) (320 kbps)
 8. Hiromi Sano And Kimura Yoshio - Kettaiban! 100 (5 CD) (2003) (320 kbps)
 9. Yoshio Kimura - Yan Ge Yan Zou Huai Nian Vol. 1 (1997) (320 kbps)
 10. Yoshio Kimura - Yan Ge Yan Zou Huai Nian Vol. 2 (1997) (320 kbps)
 11. Yoshio Kimura - Yan Ge Yan Zou Huai Nian Vol. 3 (1997) (320 kbps)
 12. Yoshio Kimura - Yan Ge Yan Zou Huai Nian Vol. 4 (1997) (320 kbps)
 13. Yoshio Kimura - Yan Ge Yan Zou Huai Nian Vol. 5 (1997) (320 kbps)
 14. Yoshio Kimura - Yan Ge Yan Zou Huai Nian Vol. 6 (1997) (320 kbps)
 15. Yoshio Kimura & The Beers - Golden Kayo Album Vol. 5 (320 kbps)
 16. Yoshio Kimura, Jiro Inagaki - Yottsu No Onegai - Anata Nara Dosuru (1970) (320 kbps)
 17. Yoshio Kimura & Beard Kings - Miwaku-no Guitar (320 kbps)
 18. Yoshio Kimura, Royal Sound Orchestra - Kimura Yoshio No Guitar Enka (320 kbps)